Financiën/ANBI

Coach4you draait uitsluitend op vrijwilligers en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar uiteraard is er wel geld nodig, met name voor de scholing van de coaches, voor de administratiekosten van het project en de jaarlijkse gezamenlijke activiteit van en met de coachkinderen.

Het bestuur en het coördinatieteam vragen iedereen die ons project een warm hart toedraagt om een geldelijke bijdrage te storten op rekeningnummer NL16 INGB 0005 0307 34
Wij zijn blij met elk bedrag!
Belangrijke kostenposten/ mogelijke geoormerkte sponsordoelen zijn:

  • deskundigheidsbevordering van de coaches
  • verklaringen van goed gedrag
  • uitbreiden en onderhoud van de website
  • kerstcadeautje voor de kinderen (bv. boekenbon)
  • gezamenlijke activiteit van en met de coachkinderen
  • aanschaf van spelletjes en boeken t.b.v. kind en coach

 

De Stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI 818146047). Graag verwijzen we naar het jaarbericht voor de personalia van de bestuurders. De doelstelling wordt jaarlijks verwerkt in een activiteitenplan. Onze Verlies- en winstrekening vindt u hier V&W Balans 2021